gràfic protocol projectes

Un dels projectes gràfics que estic fent durant les pràctiques, és una infografia per utilitzar a nivell intern sobre el protocol, les fases de cada un dels projectes que es fan a l’estudi Nutcreatives. Ha de ser un sistema modular i prou flexible per poder-lo aplicar en diferents contextos i suports.

Aquest és el procés. Primerament, pensar el sistema, pluja d’idees sobre com puc organitzar i jerarquitzar:

Després, fer una cerca de referents, a webs especialitzades, de dissenyadors, al Pinterest…

>> Information is beautiful

>> Jaume Serra (La Vanguardia)

.

I també d’estructures naturals:

.

Un cop destacats els referents, començo a fer les primeres proves:

p3p6

10

12

Amb aquest últim i arribat a l’estil gràfic que ens agrada, faig una segona cerca de ferents sobre “constel·lacions”:

.

Com facilitar la lectura punt per punt? Com anar d’una fase a l’altre? Com unificar-les?

13 17

Sobre la gamma de colors, ha de ser coherent amb la línia gràfica de Nut.

Després de vàries convinacions, em quedo amb aquests 7:

18  19 finalAra s’ha d’imprimir en gran format per tenir la referència i pensar les aplicacions i adaptacions possibles.

Save

Save

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s