Els físics ens diuen que la solidesa de…

Els físics ens diuen que la solidesa de la matèria és una fal·làcia. Fins i tot la matèria aparentment sòlida, incloent-hi el teu cos físic, està formada gairebé en un cent per cent per espai buit (…) Fins i tot dintre de cada àtom hi ha majoritàriament espai buit. El que queda és més proper a una freqüència vibratòria que no pas a partícules de matèria sòlida, més aviat una nota musical.
L’essència de totes les coses és la vacuïtat.
(…)
L’espai i el silenci són dos aspectes de la mateixa cosa, el mateix no-res. Són una externalització de l’espai interior i del silenci interior, que és quietud: la matriu infinitament creativa de tota l’existència.

Eckhart Tolle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s